/cms/internet.nsf ">Hovedsiden
Mer informasjon om
KRAFT
- Her kan du bestille kraft fra oss.
Mer informasjon om
NETT
For deg som skal grave, flytte, feilmelde gatelys, eller gjøre noe med tilkobling av strøm. Avlesning av målerstand
Sentralbord:
51 46 25 00 (Faktura og andre henvendelser)

Feilmelding:
51 49 18 50 (Ved strømbrudd eller lignende)